Loading...

Âu Mỹ - AEC Tuyển dụng

Tuyển dụng 15 nhân viên Kỹ thuật - kinh doanh

Viết bởi AEC ADMIN vào

Vị trí: Nhân viên Kỹ thuật - Kinh doanhSố lượng cần tuyển: 15 namTrình độ và chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy...

Xem Thêm →

Chương trình "Thực tập sinh tiềm năng AEC"

Viết bởi Tran Jobs vào

I. GIỚI THIỆU“THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG AEC” là chương trình tuyển dụng và đào tạo định kỳ mỗi năm tại AEC. Đây là một chương trình tuyển dụng và...

Xem Thêm →

Tuyển dụng 5 nhân viên Kỹ thuật - kinh doanh

Viết bởi AEC Admin vào

Tuyển 15 Nhân viên Kỹ thuật - Kinh doanh

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn.

Xem Thêm →

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large