Loading...
Dinh dưỡng
SH ZYM
SH ZYM
####Enzym nông to đường ruột, Ngăn ngừa phân lỏng, Ngừa trống đường ruột, Ngừa phân đứt khúc.####ProteaseAmylase Chất đệm ####Cho ăn 2 -3g/kg...
270,000đ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large