Loading...
Xử lý môi trường
Super Drt
Super Drt
####Diệt các loài ốc, cá tạp trong áo nuôi####Đóng gói: Gói 200g, 50 gói / thùngTiêu chuẩn: Thành phần:    Cu (dạng...
220,000đ
Snail
Snail
#### Diệt các loài ốc, cá tạp trong áo nuôi####Đóng gói: Gói 200g; đóng 50 gói/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:Saponin (Chiết suất từ bột...
390,000đ
Z-Am
Z-Am
#### Khử kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi.####Đóng gói: Gói 5kg, đóng 6 gói/thùngTiêu chuẩn:Thành phần:AlCl3 (min): 10.000 mg/kgChất đệm...
320,000đ
Zdrt - Diệt Rong
Zdrt - Diệt Rong
####Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản####Đóng gói: Gói Zipper 1kg, đóng 30 gói/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:CuSO4.5H2O (min): 10.000mgChất đệm...
280,000đ
Yuca Zym
Yuca Zym
#### Giảm hàm lượng khí độc NH3 trong ao nuôi thủy sản. Cải thiện chất lượng nước.####Đóng gói: Chai 1 lít, đóng...
450,000đ
Ya 01
Ya 01
#### Hấp thụ các khí độc  NH3 trong ao nuôi thủy sản. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.####Đóng gói: Chai 1...
230,000đ
Toxin
Toxin
#### Trung hòa Chlorine trong ao nuôi, giảm độ nhớt của nước.####Đóng gói: Can 5 lít, đóng 6 Can/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:Sodium Lauryl...
225,000đ
Hp10
Hp10
####Xử lý nước nuôi trồng thủy sản, làm giảm độ đục trong ao nuôi, giúp kết lắng hợp chất keo,...
180,000đ
Eta
Eta
####Khử kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi.####Đóng gói: Xô 5 Kg, đóng 6 xô/thùng.Tiêu chuẩnThành phần:EDTA (2Na) (min):...
380,000đ
Aec-Mineral
Aec-Mineral
####Bổ sung khoáng Kali cần thiết cho sự phát triển của tôm. Giúp tôm phát triển tốt.####Đóng gói: Bao 10kg, đóng...
250,000đ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large