Loading...
VI SINH
Vs 01
Vs 01
####Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm, cá, cải thiện chất lượng nước, làm...
490,000đ
Emc
Emc
####Phân hủy nhanh các thành phần thức ăn có bản chất là tinh bột, giúp môi trường nước sạch.####Đóng gói: Chai...
440,000đ
Zp-Us
Zp-Us
####Hấp thu các khí độc (NH3, H2S, NO2) phát sinh trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước, tạo điều...
415,000đ
Bacillus - Us
Bacillus - Us
####Phân hủy mùn, bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo tàn, làm sạch nước ao nuôi.####Đóng...
410,000đ
Bzt
Bzt
####Phân hủy thức ăn thừa trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước, giảm các khí độc NH3, H2S.####Đóng gói: Gói...
375,000đ
Bio Bacillus
Bio Bacillus
####Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa,  phân tôm, xác tảo tàn, làm sạch đáy và nước...
370,000đ
Vs 01 (Can)
Vs 01 (Can)
####Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm, cá, cải thiện chất lượng nước, làm...
250,000đ
Navec Biozym
Navec Biozym
####Phân hủy thức ăn dư thừa trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước, giảm các khí độc NH3, H2S.####Đóng...
120,000đ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large