Loading...
Xử lý môi trường
Super Drt
Super Drt
####Diệt các loài ốc, cá tạp trong áo nuôi####Đóng gói: Gói 200g, 50 gói / thùngTiêu chuẩn: Thành phần:    Cu (dạng...
220,000đ
Snail
Snail
#### Diệt các loài ốc, cá tạp trong áo nuôi####Đóng gói: Gói 200g; đóng 50 gói/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:Saponin (Chiết suất từ bột...
390,000đ
Z-Am
Z-Am
#### Khử kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi.####Đóng gói: Gói 5kg, đóng 6 gói/thùngTiêu chuẩn:Thành phần:AlCl3 (min): 10.000 mg/kgChất đệm...
320,000đ
Zdrt - Diệt Rong
Zdrt - Diệt Rong
####Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản####Đóng gói: Gói Zipper 1kg, đóng 30 gói/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:CuSO4.5H2O (min): 10.000mgChất đệm...
280,000đ
Yuca Zym
Yuca Zym
#### Giảm hàm lượng khí độc NH3 trong ao nuôi thủy sản. Cải thiện chất lượng nước.####Đóng gói: Chai 1 lít, đóng...
450,000đ
Ya 01
Ya 01
#### Hấp thụ các khí độc  NH3 trong ao nuôi thủy sản. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.####Đóng gói: Chai 1...
230,000đ
Toxin
Toxin
#### Trung hòa Chlorine trong ao nuôi, giảm độ nhớt của nước.####Đóng gói: Can 5 lít, đóng 6 Can/thùng.Tiêu chuẩn:Thành phần:Sodium Lauryl...
225,000đ
Hp10
Hp10
####Xử lý nước nuôi trồng thủy sản, làm giảm độ đục trong ao nuôi, giúp kết lắng hợp chất keo,...
180,000đ
Eta
Eta
####Khử kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi.####Đóng gói: Xô 5 Kg, đóng 6 xô/thùng.Tiêu chuẩnThành phần:EDTA (2Na) (min):...
380,000đ
Aec-Mineral
Aec-Mineral
####Bổ sung khoáng Kali cần thiết cho sự phát triển của tôm. Giúp tôm phát triển tốt.####Đóng gói: Bao 10kg, đóng...
250,000đ
Aec – Bio Alga
####Giúp trợ lắng nước nuôi thủy sản. Bổ sung khoáng Ca giúp cho quá trính lột xác của tôm được...
300,000đ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large