Loading...

Giới thiệu

Trang giới thiệu giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cửa hàng của bạn. Hãy cung cấp thông tin cụ thể về việc kinh doanh, về cửa hàng, thông tin liên hệ. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy tin tưởng khi mua hàng trên website của bạn.

Một vài gợi ý cho nội dung trang Giới thiệu:

  • Bạn là ai
  • Giá trị kinh doanh của bạn là gì
  • Địa chỉ cửa hàng
  • Bạn đã kinh doanh trong ngành hàng này bao lâu rồi
  • Bạn kinh doanh ngành hàng online được bao lâu
  • Đội ngũ của bạn gồm những ai
  • Thông tin liên hệ
  • Liên kết đến các trang mạng xã hội (Twitter, Facebook)

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá bài viết này tại đây hoặc thêm những bài viết mới trong phần quản lý Trang nội dung.

Leadership


Lãnh đạo: Con người Tài năng – Chính trực

• Lãnh đạo theo nguyên tắc: KPIs, nhất quán, uy tín

• Chủ động truyền cảm hứng, gắn kết

• Tập trung và thấu hiểu, dẫn dắt sự đổi mới

• Huynh trưởng tận tụy vì nhân viên và hiệu quả công việc

• Tôn trọng và đối xử công bằng với mọi người

• Tấm gương đạo đức và tuân thủ pháp luật

• Mang lại giá trị, thỏa mãn cho khách hàng, đối tác.

Innovation


Đổi mới sáng tạo: Sản phẩm Chất lượng – An toàn, phát triển bền vững

• Duy trì và phát triển Chính sách chất lượng

• Luôn nuôi dưỡng năng lực sáng tạo

• Tích cực nghiên cứu cải tiến, sáng chế sản phẩm mới

• Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại

• Quy trình sản xuất chuẩn chất lượng quốc tế

• Đầu tư phát triển bền vững vì tương lai cộng đồng

• Quan tâm, thực hiện trách nhiệm xã hội

Flexibility


Linh hoạt: Tổ chức Tinh gọn – Thích ứng nhanh

• Tổ chức quản lý hợp lý, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

• Đội ngũ luôn sẵn sàng hoàn hành nhiệm vụ

• Sẵn sàng thay đổi để phản ứng hiệu quả với xu hướng mới

• Suy nghĩ và hành động kịp thời thõa mãn khách hàng

• Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến thực tế

• Sẵn sàng học hỏi để đáp ứng nhu cầu mới

• Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

Efficiency


Hiệu quả: ‘Thể chế con người’ có “Văn hóa hiệu quả”

• Ứng xử theo nguyên tắc 5C (Cười – Chào hỏi – Chỉ dẫn – Cởi mở - Cảm ơn)

• Sống và làm việc với thực hành “7 thói quen hiệu quả”: 1 – Làm chủ chính mình, 2 – Bắt đầu bằng đích đến, 3 – Ưu tiên điều quan trọng, 4 – Tư duy cùng thắng, 5 – Thấu hiểu rồi được hiểu, 6 – Hợp tác cộng sinh, 7 – Rèn mới bản thân.

• Chiến lược, chính sách được nhân viên thống nhất cao

• Quản trị khoa học, quy trình chuẩn thế giới

• Luôn hướng đến mục tiêu, lượng hóa kết quả

• Tuân thủ kỷ luật, đạo đức. Không tư lợi cá nhân

• Kết nối và chia sẻ đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large