Loading...

Nhà Phân phối - Đại lý

"Nâng cao giá trị kinh tế của cộng đồng nuôi trồng thuỷ sản"

Công ty Âu Mỹ - AEC cảm ơn các Nhà Phân phối, Đại lý đã, đang đồng hành cùng Công ty trong những năm qua. Chúng tôi hy vọng các Nhà Phân phối, Đại lý ngày càng hợp tác tích cực, hỗ trợ đắc lực, là cầu nối quan trọng giữa Công ty và bà con nuôi trồng thuỷ sản trong sứ mệnh "Nâng cao giá trị kinh tế của cộng đồng nuôi trồng thuỷ sản".

"Nâng giá trị cuộc sống của mọi người liên quan" thực sự có ý nghĩa khi các Đại lý, Nhà Phân phối, Công ty, Nhà Cung ứng và Bà con nuôi trồng thuỷ sản đều góp phần nâng giá trị thông qua sản phẩm dịch vụ của những bên liên quan, cùng hướng đến cuộc sống phú quý, cộng đồng thịnh vượng.

Có ý tưởng, đề xuất mới, liên hệ chúng tôi ngay >>

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large