Loading...

ANTI ROTA

420,000đ
Thương hiệu: Công ty Âu Mỹ - AEC

Giải quyết tôm bị:

  • Trống đường ruột,
  • Phân trắng,
  • Tấp mé,
  • Chết rải rác,
  • Bệnh đỏ đuôi,
  • Bệnh đục cơ.


Đặt trị tôm trống đường ruột, 

Tôm bị phân trắng,

Tôm bị tấp mé hoặc chết rải rác.

Sorbitol

Methionine

Dextrose.

Cho ăn 2 -3 ngày/kg thức ăn, cho ăn 2 lần/ngày, liên tục 7 ngày, ngưng 3 ngày cho ăn
lại.
Phòng bệnh: 200g/3.000 - 4.000 m3 nước. Tạt định kỳ 10 ngày/ngày.
Giải quyết bệnh: 200g/1.600 -2.000 mnước. Tạt định kỳ 3 ngày/lần


Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large