Loading...

Liên hệ GĐ Vùng


Họ và Tên ---- Điện Thoại ---- Phụ trách

  1. Hoàng Tuấn – 0911795279 - Phó Tổng Giám đốc
  2. Trần Quốc Trường - 0939848682 & 0888246285 - Giám đốc Vùng Cà Mau
  3. Lê Hoàng Vũ – 0945904000 - Giám đốc Vùng  Bạc Liêu
  4. Trần Minh Cảnh – 0978794949 - Giám đốc Vùng Trà Vinh
  5. Đỗ Trần Sơn - 0938146569 & 0977035238 - Giám đốc Vùng Tiền Giang - Long An - Nhà Bè TP.HCM
  6. Trần Thanh Hoàng – 0978784848 - Giám đốc Vùng Bến Tre
  7. Lý Hớn - 0914545954 & 0968987953 - Giám đốc Vùng Sóc Trăng
  8. Thái Thị Tuyết Phụng – 0939607585 - Giám đốc Kinh doanh Cá
  9. Nguyễn Huỳnh Long – 0931776803 - Trưởng nhóm Kiên Giang

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large