Loading...

Slogan và Thương hiệu AEC

Slogan

Khát vọng “tạo ra các sản phẩm phù hợp giúp bà con nuôi tôm, cá”, từ những ngày đầu chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm.

Khẩu hiệu của chúng tôi là “Chất lượng tạo niềm tin”. Chúng tôi lấy chất lượng sản phẩm là động lực để tạo niềm tin cho khách hàng, và khi khách hàng tin dùng sản phẩm của chúng tôi thì đó là động lực để chúng tôi phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa.

Quá trình phát triển của Công ty cũng như những chuyển biến, nhu cầu của cộng đồng chăn nuôi, đặt ra những thách thức đòi hỏi chúng tôi phải đổi mới sáng tạo để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng. “Chất lượng tạo niền tin” vẫn là khẩu hiệu then chốt trong chiến lược phát triển sản phẩm của AEC. Chúng tôi được nâng lên tầm cao mới, cần một khẩu hiệu có thể kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng tham gia, đó là:

Sáng tạo Để Thành công

  • Đội ngũ AEC đổi mới sáng tạo để cải tiến phát triển sản phẩm, sáng chế sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc.
  • Người sử dụng sản phẩm đổi mới sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng thuốc để nâng cao hiệu quả, năng suất và lợi nhuận.
  • Nhà cung ứng, nhà phân phối, đại lý đổi mới sáng tạo trong thực thi những chính sách, hợp đồng cung cấp, phân phối nguyên vật liệu, sản phẩm để tối ưu hoá thời gian, chi phí và nâng hiệu quả hoạt động.

Sáng tạo để Thành công, theo AEC chúng tôi bao gồm/nhưng không giới hạn các hàm ý trên.


Thương hiệu AEC

Thương hiệu Công ty Âu Mỹ - AEC đã hình thành và phát triển 8 năm. Các sản phẩm công ty được nhận diện nhanh và trực quan nhất là biểu tượng AEC của Công ty trên nhãn sản phẩm.

Chúng tôi ý thức được rằng, khi sản phẩm có chất lượng tồn tại trên thị trường sẽ có những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh hoặc lợi dụng thương hiệu AEC của chúng tôi để trục lợi cá nhân. Do đó, chúng tôi đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu AEC tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu Trí tuệ đã xác nhận và cấp Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 295473 theo Quyết định số 1963/QĐ-SHTT ngày 08/01/2018 của Cục Trưởng Cục Sở hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large